آقای مسعود مالک

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره


جواد شهریوری 1

آقای جواد شهریوری

رئیس هیأت مدیره

مدرک تحصیلی:

کارشناس زمین شناسی

تجربیات: 

از سال 1350 لغایت 1383 : مجری پروژه های مختلف در شرکت آب منطقه ای تهران

از سال 1350 لغایت 1383 : مدیریت بر پروژه ها و طرح های عمرانی در ارگانهای مختلف

رییس کمیته فنی نیروگاه های برقابی سازمان آب منطقه ای تهران

رییس کمیته پایداری سدهای سازمان آب منطقه ای تهران

عضو کمیته پایداری سدهای کشور

رییس کمیته اطلاعات و شناسنامه برای سدها IRCOLD

عضو کمیته Documents در ICOLD

 

 


 

 مرتضی بهرامیان2

آقای مرتضی بهرامیان

عضو هیأت مدیره

مدرک تحصیلی :

دیپلم بازرگانی

تجربیات :

از سال 1345 لغایت 1347 : تکنسین آزمایشگاه آب

از سال 1348 لغایت 1353 : تکنسین آزمایشگاه خاک و آماربرداری از مناطق کرج هشتگرد و در مقاطع حاضر حوزه عمل سازمان آب در امور مطالعات آبهای زیرزمینی کرج ، هشتگرد

از سال 1353 لغایت 1367 : رئیس حسابداری امور مطالعات تهران و با مسئول برنامه ریزی و آماربرداری از مناطق تهران ، کرج ، شاهرود ، دامغان ، سمنان ، قم و کاشان

از سال 1368 لغایت 1374 : رئیس اداره خدمات عمومی

از سال 1374 لغایت 1381 : مدیر امور عمومی سازمان آب منطقه ای تهران

از سال 1381 لغایت 1392 : مدیر عامل شرکت تعاونی پشتیبانی خدماتی کارکنان سازمان آب منطقه ای تهران

 

 


یسلیانی

آقای دکتر مصطفی یسلیانی فرد

عضو هیأت مدیره

 

 


چمنی

آقای محمود موسی چمنی

منشی

مدرک تحصیلی :

فوق دیپلم حسابداری

تجربیات :

سال 1350 تا 1352 حسابدار در شرکت پرس موتور

سال 1352 تا 1356 مسئول تمرکز حساب بانک ایرانشهر ( اصناف سابق )

سال 1356 تا 1360 مدیر مالی شرکت اردالی

سال 1360 تا 1380 شرکت آب منطقه ای تهران (مسئول مالی – رئیس حسابداری (طرح ورامین و گرمسار – اداره کل امور آب استان تهران – کارشناس دفتر معاونت طرحهای عمرانی –  طرح طالقان – طرح سر شاخه های دز